top of page

Konsept og mulighetsstudier
3D - Visualisering
Prosjektering
Detaljprosjektering
Oppfølging i byggefase
Søknader og rapportering mot offentlig myndighet 

Landskap og utemiljø 
Møbeldesign
Interiørarkitektur
Arkitektur 
Reguleringsplaner 

Energirådgivning 

Fokus på miljø og klima øker i takt med strømprisene i landet. Vi hjelper deg med energirådgivning. Energirådgivningen vil opplyse deg om tiltak som kan være nødvendige å gjøre i din bolig for å redusere varmetap og unødvendig strømforbruk til oppvarming. 

I de fleste tilfeller kan du søke støtte fra ENOVA for energirådgivningen. Les mer om støtte fra ENOVA her. 

Snakk med vår rådgiver om ditt prosjekt:

Vi legger stor vekt på å sikre våre oppdragsgivere gjennomføring av alle oppdrag på et høyt kvalitetsnivå gjennom en oversiktlig og forutsigbar prosess.

bottom of page