top of page

Magnus Langli
Daglig leder og sivilarkitekt MNAL

+47 416 11 911
magnus@haldde.as

2-013.jpg
1-011.jpg

Vi er et nord-norsk arkitektkontor som er opptatt av en god prosess og løsninger som spiller på lag med naturen. 

Gjennom mange år har vi opparbeidet god kjennskap til både de klimatiske, kulturelle og politiske forhold som har betydning for våre prosjekter. Derfor er vår lokale forankring, kompetanse og mulighet for tett oppfølging er et viktig suksesskriteriet for et godt resultat. 


Vår kompetanse er i hovedsak gode arkitektoniske og estetiske løsninger for alle byggeprosjekter i alle faser, men vi har også høy kompetanse innen prosjektledelse, materialkunnskap, brannteknikk, konstruksjonssikkerhet, lydforhold, akustikk, landskapsarkitektur, energibruk og 3D-modellering. Vi har oppdatert kunnskap i rollen som ansvarlig søker etter Plan- og bygningsloven, og vi bistår ofte våre oppdragsgivere i spørsmål og oppgaver for både offentlige og private anskaffelser.

017 (1).jpg

Malén Sønvisen Moe
Sivilarkitekt MNAL 

+47 951 83 339
malen@haldde.as

Fredrik Valstad
Byggingeniør

+47 951 23 494
fredrik@haldde.as

Nina Tsy (i permisjon)
Interiørarkitekt MNIL 

+47 941 42 212
nina@haldde.as

Vi ønsker at arkitekturen skal kle omgivelsene den er satt inn i,

og søker etter det enkle, vakre og funksjonelle.

bottom of page