top of page

Vår lokale forankring, kompetanse og mulighet for tett oppfølging er et viktig suksesskriteriet for et godt resultat. Å komme fram til hva man ønsker å oppnå, og ikke minst hvordan, kan være en krevende prosess, så her er kommunikasjon utrolig viktig. 

Magnus Langli
Daglig leder og sivilarkitekt MNAL

+47 416 11 911
magnus@haldde.as

2-013.jpg
1-011.jpg
017 (1).jpg

Malén Sønvisen Moe
Sivilarkitekt MNAL 

+47 951 83 339
malen@haldde.as

Fredrik Valstad
Byggingeniør

+47 951 23 494
fredrik@haldde.as

Nina Tsy
Interiørarkitekt MNIL

+47 941 42 212
nina@haldde.as

bottom of page